HAV21

Solid og gennemarbejdet villa til de næste 100 år JAKOB M har for bygherre udarbejdet idé og skitseprojektet bag denne villa fyldt med karakter. Bygherre har i tæt samarbejde med større dansk kvalitetsbyggefirma efterfølgende videreført tanker og idéer så der i dag står en næsten tro kopi af skitseprojektet i 1:1.   Selv om villaen […]

K77

Transformation skabte en original. Nærvær og atmosfære fra rum til rum I et sommerhuslandskab der bliver mere og mere strømlignet og ude af skala kræver det mod at stoppe op, have forventninger og prioritere et personligt udtryk. Det har i høj grad handlet om at reducere mere end at tilføre. Med enkelte greb og løsninger […]

HBV26

Stuehus – Den moderne bolig bliver autentisk og møder kedeldragt, traktor og natur JAKOB M blev af bygherre bedt om at komme med et konkrete oplæg på det moderne “stuehus”. Intentionen med oplægget var inspiration, kontakten til grunden/naturen, det personlige rum og ikke mindst at udfordre den traditionelle forståelse af et stuehus. Skitse af den […]

MTV14

Haveplan – Helhedsplan med niveauspring og rumskabende inddeling til en aktive familie Man kan tit have en forestilling om at ting er eller helst skal være kompliceret for at være rigtige/virke. Sådan er det naturligvis ikke. JAKOB M har for kunde udover rådgivning og sparring udarbejdet denne meget simple inspirationsskitse. Det er i første omgang […]

KGV26

60’er villa på toppen af Jylland. Opdatering af en klassiker JAKOB M har for bygherre bidraget til istandsættelse og ombygning af markant original 60’er villa fuld af arkitektur og kvaliteter. Gennem skitser og ny plantegning har JAKOB M sammen med bygherre skabt en moderne villa der med stor respekt for originalen i indretning og udtryk […]

HAV12

Når fragmenter bliver til helhed På en bakke i en mindre by på Mols med udsigt til Århus bugt og med Århus i det fjerne ligger denne villa der både ude og inde er skabt til en aktiv . . . . Opstalt af sydfacaden mod solgården. . . .

SKV15

Køkkenalrum midt i haven…. En markant tilbygning til et markant hus. Det var i dette projekt vigtigt for bygherre at tilbygningen skulle respekter og tilpasse sig det oprindelige hus således dette forblev tydeligt i sit udtryk både inde og ude. Væsentlige arkitektoniske greb for at opnå dette var at bevare den oprindelige facade, fritligge husets […]

M5

Forventningsfuld om- og tilbygning af 50’er villa i attraktivt kvarter i Aarhus Det er med stor begejstring at jeg kan præsentere dette projekt. Projektet afspejler på mange måde de kvaliteter og muligheder der ligger i at forholde sig med respekt til et eksisterende hus og dets omgivelser. På trods af om- og tilbygning står huset […]

M54

Når arkitektur vokser af en bar mark…. Det er sjældent at man får lov til at lave et projekt som dette. Huset emmer af arkitektoniske detaljer og er et eksempel på at modet til at udfordre traditioner, harmoni og lyse materialer, kan skabe selvstændige og nærværende rum der inspirerer og tør danne ramme om hverdagen. […]

NGV24

Moderne “landsby” hus på kanten af kontorlandskab I en lille landsby omringet af kontorlandskaber, supersygehus og et trafikalt knudepunkt ligger denne spændende villa som et bud på et morderne “landsby”hus. Den fragmenterede kontekst, bygherres ønsker og behov samt en inspirerende udsigt fra 1. sal har formet denne villa der trods sine beskedende 157 m2 fordelt […]

E77

Arkitekttegnet “typehus”…. Dette projekt er blevet til i et tæt samarbejde mellem bygherre, et anerkendt dansk typehusfirma og JAKOB M. Med udgangspunkt i et ønske om at sikre arkitektonisk og estetisk kvalitet har JAKOB M tegnet og designet dette hus for bygherre og efterfølgende fungeret som rådgiver i forbindelse med bygherres samarbejde med typehusfirmaet. Huset […]