MTV14

Haveplan – Helhedsplan med niveauspring og rumskabende inddeling til en aktive familie

Man kan tit have en forestilling om at ting er eller helst skal være kompliceret for at være rigtige/virke.
Sådan er det naturligvis ikke.
JAKOB M har for kunde udover rådgivning og sparring udarbejdet denne meget simple inspirationsskitse.
Det er i første omgang ikke interessant om terrassen har den ene eller anden størrelse, om hækken er bøg eller hvordan man bekæmper alger på fliserne.
Det handler om at få skabt et billede af rumligheder omkring de enkelte funktioner, om at skabe et forløb og en bevægelse rundt i haven. Det handlere om at blive bevidst om at haven omfatter hele grunden og at den ubevidst er inddelt i forskellige zoner og har forskellige grænser mellem noget der er offentligt og noget er mere privat, noget har en funktion og andet er ren hygge.