UDSMYKNING 2


Vægudsmykning af Jakob Mumm
Plantegningens flader
Vægudsmykning handler om at give et rum udtryk og karakter. Modsat et maleri bliver vægudsmykningen en del af rummets arkitektur.
Motivet til denne udsmykning er et udsnit af en plantegning. Ved at arbejde med plantegningen som motiv udfordres vores traditionelle opfattelse af plan og rum. Vi udfordres til også at se plan og rum som flader, kasser og materialiteter der kan varierer i skala og indbyrdes relation. Rum er mere end funktion.
Til venstre ses den oprindelige plantegning. De stiplede linjer illustrerer væggenes højde.