TEKO

TEKO Designcenter: Nytænkning af administrationsområde
JAKOB M fik på et tidspunkt af TEKO Designcenter den utrolig spændende opgave at komme med et bud på en nytænkning af deres administrationsområde beliggende i den frede Anglibygning, Birk Centerpark.
Det helt særlige for bygningens indretning og interiør er Poul Gadegaards udsmykning.
Man ønskede sig fra TEKO’s side at bibeholde det åbne arbejdsmiljø og indretning, men søgte en tydeliggørelse/inddeling af de forskellige administrative funktioner således den enkelte studerende kunne orientere sig og bevægelsen rundt i området ville blive mindre forstyrrende.
Herunder kan du se uddrag af præsentationsmaterialet.

På baggrund af en analyse udarbejde JAKOB M en række intentioner der skulle danne grundlag for ny indretningsplan
Eksisterende ankomst til administrationsområdet
Ny overordnet indretningsplan
Udsnit af receptions- og ankomstareal
Kig over eksisterende indretning/inddeling
Poul Gadegaard’s smukke og inspirerende udsmykning. Administrationsområdet ligge inde til højre

På trods af en positiv og inspirerende dialog med ledelsen strande projektet desværre i en overordnet  synkroniseringsproces som en del af VIA University College