HBV26

Stuehus – Den moderne bolig bliver autentisk og møder kedeldragt, traktor og natur
JAKOB M blev af bygherre bedt om at komme med et konkrete oplæg på det moderne “stuehus”. Intentionen med oplægget var inspiration, kontakten til grunden/naturen, det personlige rum og ikke mindst at udfordre den traditionelle forståelse af et stuehus.

Skitse af den gennemgående fordelingsentré der fysisk og visuelt forbinder gårdrummet foran huset med grunden og markerne på den anden side af huset. Derudover fungere entréen både som et bindeled mellem to bygningskroppe, men også som et element der definere en menneskelig skala.

.


Skitse af alrummet der viser det permanente kreativitetsrum, hvor puslespillet kan blive liggende, mellem spisepladsen og stuen. Prioriteringen og modet til at skabe integrerede rum og steder i huset der opfylder brugernes ønsker og behov er væsentlige for at skabe inspirerende og skabende leverum.

.

.

.

Grunden blev udstykket fra den eksisterende landejendom og gjorde det muligt at placere det nye stuehus mere ugeneret og med direkte adgang og udsigt til markerne.

.

Bygherre havde indgået et samarbejde med et større dansk byggefirma og på baggrund af oplægget udarbejdede de i samarbejde med bygherre myndighedsprojekt samt opførelse af byggeriet.

.

Kig fra den gennemgående entré der adskiller de to bygningskroppe og fra gårdrummet foran huset der tydeligt viser, hvordan entréen sammen med det overdækkede areal fungere som bindeled mellem de to selvstændige bygninger.

.

Selv om de grønne vinduer ikke blev en del at det endelige projekt står der i dag et solidt og meget velfungerende hus der tydeligt bære præg af det oplæg og den dialog og sparring der var mellem bygherre og JAKOB M.