HBV26

Stuehus – Den moderne bolig bliver autentisk og møder kedeldragt, traktor og natur
Opdateres…. 

Grund

Byggepladsbesøg. Passage/entré mellem de to bygningskroppe set fra haven. Til højre for passagen forberedes til hjørnevindue med siddeniche.

Byggepladsbesøg. Passage/entré mellem de to bygningskroppe set fra gårdsiden.