3 FASER

OVERBLIK - Skitseprojekt Myndighedsprojekt Projektering Pris

Et byggeprojekt kan bestå at flere faser. JAKOB M kan bidrage til alle faser af dit/jeres projekt.

 

Herunder følger en overordnet beskrivelse af omfang og pris. Husk at hvert projekt er individuelt i skala og detaljering så kontakt JAKOB M for et konkret og specifikt tilbud på dit/jeres projekt.

 

 

SKITSEPROJEKT

 • Fælles besigtigelse, dialog og afklaring af ønsker og behov
 • Registrering, opmåling og optegning
 • 5-6 stk. rumlige illustrationer af idéer udført som håndtegnede skitser
 • 1-2 stk. simpel plantegning + facadetegninger
 • Præsentation og fælles dialog

 

Pris fra kr. 8.900,00 ex moms*

 

*Svare til mindre ombygning eller garageprojekt

 

 

MYNDIGHEDSPROJEKT/ANSØGNING

 • Udarbejdelse af tegningsmateriale jf. myndighedskrav
 • Indhentning af nødvendige beregninger fra ingeniør, landinspektør mm.*
 • Redegørelse for valg af løsninger og materialer
 • Oprettelse og varetagelse af ansøgning via Bygogmiljø.dk
 • Fælles gennemgang af byggetilladelse

 

Pris fra kr. 17.800,00 ex moms*

 

*Svare til mindre tilbygning el. garage

*Udgifter til ingeniør, landinspektør mm. ligger udenfor prisangivelsen. JAKOB M forestår indhentning af tilbud samt kontakt/kommunikation i forbindelse med myndighedsprojekt/ansøgning.

 

 

PROJEKTERING

 • Udarbejdelse af projekt- og detaljebeskrivelser til udbudsmateriale
 • Indhentning af tilbud fra håndværkere/entreprenører
 • Udarbejdelse af relevante byggetegninger fx fundamentsplan, konstruktionssnit mm
 • Projektstyring

 

Pris fra kr. 26.700,00 ex moms*

 

*Svare til mindre tilbygning